UMS Group Europe

Office: +31 20 561 70 33
info@umsgroup.com

Hub Nordic

Vilka vi är

UMS Group är ett managementkonsultbolag som bildades 1989 för att serva utilitysektorn (el, värme, gas, vatten, transport etc.) över hela världen. Vi är erkända som en av kunskapsledarna inom asset management (tillgångsförvaltning), där vi tex har bidragit till att ta fram standarderna PAS 55 och ISO 55000. Dessutom har utvecklat egna system för riskbaserad optimering av projektportföljer (Capex och Opex). Alla våra konsulter själva har många års erfarenhet från energibolag och/eller andra asset-intensiva verksamheter.

Certifieringar

UMS Group är certifierat av det välkända Institute av Asset Management (IAM) i UK som ”Endorsed Assessor”, vilket innebär att vi har klarat IAM’s kvalitetskrav och har deras godkännande att genomföra PAS 55- eller ISO 55000-gapanalyser. Organisationer börjar ofta sin resa mot effektivare förvaltning av tillgångar genom att genomföra en sådan gapanalys.

Dessutom kommer vi i 2017 även bli certifierade för att för att hålla kvalificerade utbildningar i PAS 55, ISO 55000 och Asset Management. Våra kurser passar både de som är ute efter generell förståelse och de som vill implementera hela eller delar av ett professionellt ledningssystem för tillgångsförvaltning (Asset Management System).
UMS Group är det enda bolaget som är certifierad Endorsed Assessor (och snart även Endored Trainer) med kontor och resurser i Skandinavien (se IAM’s webbsida).

Vad vi gör

Kort sagt hjälper vi organisationer som behöver hantera fysiska tillgångar att få ut större värden. Vi hjälper organisationer att se var det finns förbättringsområden i processer kring förvaltningen av tillgångarna eller anläggningarna (tex asset-strategier, investeringsoptimering eller riskbaserade beslut). Dessutom har vi gedigen erfarenhet från många organisationer runt om i världen att implementera förbättringarna och hjälpa organisationen att få ut större värden.

Våra tjänster

Våra tjänster.pdf

  • Asset Management projekt
  • Asset Management Benchmarking
  • Asset Management kurser
  • Asset Management IT-system

Var vi finns

UMS Group finns i USA, Nederländerna, Tyskland, Australien och Filipinerna. Vi har stöttat över 400 kunder över hela världen. Nyligen har vi också startat vår verksamhet i Sverige och agerar därifrån förstärkt i hela Skandinavien.

Kontaktuppgifter UMS Group i Sverige

UMS Group Europe
Diego Klappenbach
Senior Associate
Region Scandinavia
Lindhagensgatan 104B
SE-112 18
Stockholm
Sweden
Mobile: +46 70 725 3616 
Office: +31 20 561 7033
Fax: +31 20 561 6666
dklappenbach@umsgroup.com