UMS Group Europe

Office: +31 20 561 70 33
info@umsgroup.com

Hub Benelux

Wie we zijn

UMS Group is in 1989 opgericht in de Verenigde Staten. Wij zijn een boutique consultancy bedrijf exclusief gericht op de energie en utility markt.

In 2007 is de Europese vestiging geopend in Amsterdam; de afgelopen jaren zijn daar nog vestigingen in Duitsland/Oostenrijk/ Zwitserland, Scandinavië en Groot-Brittanie bijgekomen.

Onze professionals zijn afkomstig van energie en utility bedrijven of ze hebben jaren gewerkt als management consultant in deze markt. Wij zijn een niche speler in de markt die veel expertise in huis heeft. Onze specialisatie in het Benelux-team bestaat uit technisch asset management en commercieel asset management; daarnaast dragen we actief bij aan het realiseren van de energietransitie.

Strategisch Asset Management

De kern van het team wordt gevormd door consultants die Asset Management als concept omarmen. We zijn vanaf 2010 endored assesor bij het Institute van Asset Management in London. We hebben vele bedrijven geadviseerd en geholpen bij het implementeren van asset management, vaak met PAS55 of ISO55000 als fundament.

Daarnaast hebben we bijzondere expertise ontwikkeld op het gebied van risicomanagement, asset planning en portfolio management.

Commercieel Asset Management

De energie sector is zowel kapitaal intensief als kennis intensief. Het is tevens een sector met een grote milieu impact en een relatief complex reguleringskader. Om de maximale waarde (binnen een passend risicoprofiel) uit de assets te halen is kennis nodig van zowel het technische, regulatorische als het commerciële ”speelveld”. Het combineren van al deze facetten noemen wij ”commercieel Asset Management”.

Wij hebben vele ondernemingen geholpen met het definiëren van ”de nieuwe asset missie” vanuit een commercieel asset management perspectief. Bij assets denken we overigens niet alleen aan bestaande installaties, maar ook aan project ontwikkeling, klantenportfolio’s en inkoopposities.

Energietransitie

We zien dat in de Benelux en specifiek in Nederland de energietransitie hoog op de management agenda staat maar dat de omzetting naar concrete acties vaak stagneert. Met onze kennis van zowel techniek als commercie hebben wij reeds vele bedrijven mogen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van ”vergroening energieverbruik en –inkoop” Het lange termijn energie contract van de NS is een voorbeeld referentie waar we als UMS een bijdrage in hebben geleverd. We adviseren start-ups bij de lancering van nieuwe producten, verrichten marktstudies for nieuwkomers in de markt en ondersteunen onze bestaande klanten bij het her-inrichten van hun organisatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op